Informovanost studentek porodní asistence o poruchách příjmu potravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Marešová, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80117
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na informovanost studentek porodní asistence o poruchách příjmu potravy. Práce se skládá z teoretické a průzkumné části. Teoretická část práce se zabývá porodní asistencí, edukací ohledně stravy v těhotenství a v neposlední řadě charakteristikou jednotlivých typů poruch příjmu potravy, rizikovými faktory, léčbou a zdravým životním stylem jako prevence poruch příjmu potravy. V závěru práce jsou výzkumnou statistikou popsány a vyhodnoceny výsledky získané na základě dotazníkového šetření, které budou interpretovány pomocí grafů. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukace cze
dc.subject mentální anorexie cze
dc.subject mentální bulimie cze
dc.subject poruchy příjmu potravy cze
dc.subject prevence cze
dc.subject education eng
dc.subject mental anorexia eng
dc.subject mental bulimia eng
dc.subject eating disorders eng
dc.subject prevention eng
dc.title Informovanost studentek porodní asistence o poruchách příjmu potravy cze
dc.title.alternative Awareness of midwifery students about eating disorders eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kmentová, Kateřina
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the awareness of midwifery students about eating disorders. The work consists of theoretical and exploratory part. The theoretical part of the thesis deals with midwifery, education about diet in pregnancy and, last but not least, the characteristics of various types of eating disorders, risk factors, treatment and healthy lifestyle as a prevention of eating disorders. At the end of the work, research statistics describe and evaluate the results obtained on the basis of a questionnaire survey, which will be interpreted using graphs. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta cze
dc.identifier.stag 44310
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account