Znalosti dívek druhého stupně základní školy o menstruaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušková, Sabina
dc.contributor.author Kubíčková, Markéta
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.available 2022-07-02T04:57:09Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80116
dc.description.abstract Tato bakalářská práce nese název "Znalosti dívek druhého stupně základní školy o menstruaci." Je rozdělena na část teoretickou a průzkumnou. Teoretická část práce sumarizuje poznatky týkající se vývoje v období dospívání. Druhá kapitola se zabývá menstruací, se zaměřením na fyziologii menstruačního cyklu, jeho poruchy, hygienu během menstruace a menstruační pomůcky. Poslední kapitola se věnuje sexuální výchově. Průzkumná část zjišťuje znalosti dívek druhého stupně základní školy o menstruaci. Obsahuje vyhodnocení anonymního dotazníkového šetření. Průzkumné šetření se skládalo ze 2 totožných dotazníků (tzv. pretest a posttest) a z edukační lekce. Dívkám byl rozdán pretest, poté přednesena edukační lekce a nakonec rozdán posttest. U respondentek byly zkoumány znalosti před edukační lekcí a následně porovnány se znalostmi po edukační lekci. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject menstruace cze
dc.subject menstruační cyklus cze
dc.subject menarche cze
dc.subject menstruační pomůcky cze
dc.subject dospívání cze
dc.subject menstruation eng
dc.subject menstruation cycle eng
dc.subject menarche eng
dc.subject menstrual aids eng
dc.subject puberty eng
dc.title Znalosti dívek druhého stupně základní školy o menstruaci cze
dc.title.alternative The lower secondary school girl's knowledge of menstruation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is called "The lower-secondary school girls' knowledge of menstruation". It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part summarizes the findings related to development in the adolescent period. The second chapter deals with the menstruation with a focus on the physiology of the menstruation cycle, its disorders, the hygiene during the menstruation and the menstruation aids. The last chapter deals with the sexual education. The practical part examines the knowledge of lower-secondary school girls about menstruation. It contains the evaluation of a survey in which forty respondents participated. The survey consisted of two identical questionnaires (pretest and posttest) and an educational lecture. The pretest was given to participants, then the lesson was held, and after it, they got the posttest. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44309
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account