Tištěné funkční struktury pro medicinské aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš
dc.contributor.author Sedláček, Jakub
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:56:56Z
dc.date.available 2022-07-02T04:56:56Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-06
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80099
dc.description.abstract Vzhledem k ročnímu počtu potřebných cévních operací existují snahy zdokonalit již existu-jící implantáty nebo je zcela nahradit novými a moderními polymerními implantáty tisknu-tými 3D tiskem. Teoretická část se zaměřuje především na popis a shrnutí informací o po-lymerních inteligentních stentech připravených 3D tiskem. Jsou zde také popsány nejpouží-vanější biodegradabilní materiály, které se k tisku stentů používají. Experimentální část této práce je zaměřena na ověření možnosti tisku stentových struktur pomocí stolní 3D FDM tiskárny a možného reprodukovatelného rozlišení. cze
dc.format 154 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 4D tisk cze
dc.subject paměťový efekt cze
dc.subject stenty cze
dc.subject stenóza cze
dc.subject cévní cze
dc.subject 4D printing eng
dc.subject shape memory effect eng
dc.subject stents eng
dc.subject stenosis eng
dc.subject vascular eng
dc.title Tištěné funkční struktury pro medicinské aplikace cze
dc.title.alternative Printed functional structures for medical applications eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bourek, Jan
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated Considering the annual number of vascular surgeries required, there are efforts to improve existing implants or to replace them completely with new and modern polymer implants printed by 3D printing. The theoretical part focuses mainly on the description and summary of information about polymer smart stents prepared by 3D printing. The most widely used biodegradable materials used to print stents are also described. The experimental part of this work is focused on verifying the possibility of printing stent structures using a desktop 3D FDM printer and possible reproducible resolution. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Zodpovězte otázky oponenta. Pracoval jste jenom s PLA? Namalujte vzorec PLA. Z jakého materiálu jsou kovové stenty? prof. Ing. Michal Veselý, CSc. - Narazil jste v literatuře na tisk stentů s vodourozoustnými materiály? Proč by nebyly vhodné materiály z polyjetu? doc. Ing. Marek Bouška, Ph.D. - Co je to stentování?Jak se kombinují stenty s léky? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Co znamená 4D tisk? Vaše tisky měly taky vlasnosti stentů tištěných technologií 4D? cze
dc.identifier.stag 44558
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account