Vliv tvrdosti vody na fyzikálně-chemické vlastnosti nálevu z kořene omanu pravého

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor
dc.contributor.author Ježilová, Edita
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:55:59Z
dc.date.available 2022-07-02T04:55:59Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80030
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu tvrdosti na fyzikální a chemické vlastnosti nálevu z kořene omanu pravého. V teoretické části je práce zaměřena zejména na popis a využití omanu v lékařství, dále na definice ohledně tvrdosti vod, vliv pH na významné složky kořene a popis použitých technik při experimentální části. V praktické části byly připraveny nálevy z kořene omanu pravého do vody s různou tvrdostí. Ve vzorcích byla změřena barevnost, pH a byly stanoveny antioxidační aktivity metodou DPPH a FRAP, chelatační aktivita, a celkového obsah fenolických látek, flavonoidů a katechinů. Dále byla změřena infračervená spektra nálevu. Vzorek kořene byl podroben analýze minerálních látek pomocí ICP/MS. Byl potvrzen předpoklad, že pH má vliv na barvu a antioxidační vlastnosti bylinných nálevů. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject oman kořen cze
dc.subject bylinný nálev cze
dc.subject pH cze
dc.subject spektroskopie cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject oman root eng
dc.subject herbal infusion eng
dc.subject pH eng
dc.subject spectroscopy eng
dc.subject antioxidant activity eng
dc.title Vliv tvrdosti vody na fyzikálně-chemické vlastnosti nálevu z kořene omanu pravého cze
dc.title.alternative The effect of hardness of water on various physicochemical properties of elecampe root infusion eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sýs, Milan
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the effect of hardness of the water on the physical and chemical properties of oman root infusion. The theoretical part describes medicinal properties of oman, water hardness, and techniques used in the experimental part. In the experimental part, oman infusion was prepared in water with various harndess levels. Colour, the pH, antioxidant activity in terms of DPPH and FRAP, chelating activity, as well as total phenolic, flavonoid, and catechin contents were determined. The main functional groups present in the infusion were evaluated by infrared spectroscopy. The mineral content of oman root was determined by ICP/MS. The pH level was indentified as the probable factor that infuenced the colour of the infusion. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Hodnocení a analýza potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 44389
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account