Stanovení ethylkarbamátu v alkoholických nápojích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klikarová, Jitka
dc.contributor.author Šantrůčková, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:55:57Z
dc.date.available 2022-07-02T04:55:57Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80027
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou ethylkarbamátu ve fermentovaných potravinářských výrobcích, zejména v destilovaných alkoholických nápojích vyrobených z peckového ovoce. Teoretická část je věnována toxicitě, mechanismu vzniku, možnostem snížení tvorby ethylkarbamátu a analytickým metodám vedoucích k jeho stanovení v reálných vzorcích. Experimentální část je pak zaměřena na optimalizaci předkolonové derivatizace ethylkarbamátu pomocí činidla 9-xanthydrol a optimalizaci separace připraveného derivátu kapalinovou chromatografií v systému s obrácenými fázemi a fluorescenčním detektorem. Optimalizovaná metoda byla rovněž validována a následně aplikována na 50 vzorků. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ethylkarbamát cze
dc.subject 9-xanthydrol cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cze
dc.subject alkoholické nápoje cze
dc.subject ethyl carbamate eng
dc.subject 9-xanthydrol eng
dc.subject derivatization eng
dc.subject high-performance liquid chromatography eng
dc.subject alcoholic beverages eng
dc.title Stanovení ethylkarbamátu v alkoholických nápojích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie cze
dc.title.alternative Determination of ethyl carbamate in alcoholic beverages using high-performance liquid chromatography eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the analysis of ethyl carbamate in fermented food products, especially in distilled alcoholic beverages made from stone fruits. The theoretical part is devoted to the toxicity of ethyl carbamate, mechanism of its formation, possibilities of reducing the formation, and analytical methods leading to its determination in real samples. The experimental part is focused on the optimization of pre-column derivatization of ethyl carbamate using the reagent 9-xanthydrol and the optimization of separation of the prepared derivatives by reversed-phase liquid chromatography coupled with a fluorescence detector. The optimized method was also validated and subsequently applied to 50 samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.description.defence Studentka přednesla výsledky své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla dotazy oponenta a členů komise. cze
dc.identifier.stag 44379
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account