Návrh etapizace postupné výstavby dálnic s využitím dopravního modelování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Brychta, Pavel
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:55:13Z
dc.date.available 2022-07-02T04:55:13Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79992
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá dopravním modelováním a jeho využitím při návrhu etapizace výstavby dálnic. V práci jsou analyzovány prvky působící na rozvoj dálniční sítě, dálniční síť České republiky a návrhy na její rozšíření. Následuje vyhodnocení variant dopravního modelu dálniční sítě a návrh etapizace výstavby. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Česká republika cze
dc.subject dálnice cze
dc.subject dálniční síť cze
dc.subject dopravní model cze
dc.subject etapizace cze
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject motorway eng
dc.subject motorway network eng
dc.subject transport model eng
dc.subject etapization eng
dc.title Návrh etapizace postupné výstavby dálnic s využitím dopravního modelování cze
dc.title.alternative Proposal of phasing of construction of motorways using transport modelling eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with traffic modeling and its use for proposal of phasing of construction of motorways. The work analyzes elements affecting development of the motorway network, the motorway network of the Czech Republic and proposals for its extension. Then it continues with evaluation of variants of the motorway network transport model and the proposal of construction phasing. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student dokázal svou diplomovou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky komise nedokázal zcela odpovědět. Student překročil čas prezentace diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 44697
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account