Posouzení vlivu uzavírek na území táborské aglomerace dopravním modelem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Makovec, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:55:10Z
dc.date.available 2022-07-02T04:55:10Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-13
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79985
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje posouzením jednotlivých uzavírek na území táborské aglomerace a jejich vlivu na dopravní situaci. Nejdříve je provedena analýza a popis táborské aglomerace, následuje charakteristika dopravního chování v rámci aglomerace a analýza silniční infrastruktury v aglomeraci. Další části se poté věnují vytvoření samotného dopravního modelu, který je pak využit pro modelování jednotlivých uzavírek a jejich vyhodnocování. Poslední část se věnuje řešení dopadů uzavírek na dopravní situaci, které jsou graficky prezentovány v softwaru OmniTRANS pomocí kartogramů. Na základě vyhodnocení dopadů lze poté zavádět opatření, která povedou k zachování plynulosti dopravy, popřípadě minimalizaci kongescí. cze
dc.format 94 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dopravní model cze
dc.subject modelování cze
dc.subject OmniTRANS cze
dc.subject táborská aglomerace cze
dc.subject vliv uzavírky na provoz cze
dc.subject transport modeling eng
dc.subject impact of road closures on traffic eng
dc.subject Tabor agglomeration eng
dc.subject OmniTRANS eng
dc.title Posouzení vlivu uzavírek na území táborské aglomerace dopravním modelem cze
dc.title.alternative Assessment of impact of closures in the area of Tábor agglomeration by using of transport model eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis deals with influence assessment of road closures on the territory of agglomeration of Tábor by a transport model. The first part of thesis is focused on analysis of the modeled area which includes basic information about towns, traffic behaviour and road infrastructure in this area. The following part is about creating a transport model which is used to model road closures in the next part. The last part describes possible solutions for maintaining the flow of traffic during closures. The results are presented by OmniTRANS software using cartograms. Based on the results, measures can be used to maintain the flow of traffic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Technologie a management v dopravě cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své diplomové práce. V ní dokázal obhájit závěry svých řešení. Na připomínky reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce a srozumitelného vysvětlení. Student dodržel čas prezentace své práce. cze
dc.identifier.stag 44502
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account