Využití Franchisingu pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Machková, Natálie
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:53:22Z
dc.date.available 2022-07-02T04:53:22Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79849
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou franchisingu a jeho využitím pro malé a střední podniky. V práci je vysvětlena základní problematika a související pojmy. Dále se práce zabývá konkrétním franchisingovým řetězcem, a to jak z pohledu franchisora, tak z pohledu jednotlivých franchisantů. V závěru praktické části je také analyzováno, zda je poskytovatel i příjemce franchisy schopen lépe konkurovat ostatním ekonomickým subjektům na trhu. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject franchising cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject small and medium enterprises eng
dc.subject business eng
dc.subject franchising eng
dc.subject competitiveness eng
dc.title Využití Franchisingu pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků cze
dc.title.alternative Use of Franchising to increase the competitiveness of small and medium-sized enterprises eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mlázovský, Martin
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of franchising and its use for small and medium-sized enterprises. The thesis explains the basic issues and related concepts. Furthermore, the work deals with a specific franchise chain, both from the perspective of the franchisor and from the perspective of individual franchisees. At the end of the practical part, it is also analyzed whether the provider and the recipient of the franchise is able to better compete with other economic entities in the market. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem Využití franchisingu pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Cílem práce je analýza a vyhodnocení, zda a v jaké míře franchising může poskytnout malým a středním podnikům konkurenční výhodu. O1: Hraje při poskytování franchisingu roli velikost firmy? Otázky oponenta O1: Na straně 65 uvádíte nevýhodu franchisingu z pohledu franchisora šíření dezinformací o produktech a materiálech od franchisantů, můžete vysvětlit, o jaké konkrétní dezinformace se jedná? O2: Ve své práci uvádíte jako jedno z doporučení zvýšit marketingové aktivity (konkrétně podporu prodeje a eventy) ; z jakého důvodu navrhujete využít právě tyto nástroje komunikačního mixu a můžete alespoň nastínit rozpočet na tyto aktivity? Doplňující otázky komise O1: Popište konkrétní činnosti vyplývající z franchisingu. O2: Popište, jak jste prováděla dotazníkové šetření. Studentka na otázky dokázala správně reagovat a v problematice se orientovala. cze
dc.identifier.stag 43237
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account