Konkurenceschopnost podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Formánková, Nikola
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:53:21Z
dc.date.available 2022-07-02T04:53:21Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-04-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79847
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku v porovnání s jeho konkurenty. V první kapitole jsou definovány základní pojmy související s konkurenceschopností. V druhé kapitole jsou představeny analýzy, které jsou aplikovány v poslední kapitole ve vybraném podniku. V závěrečné kapitole jsou popsány faktory ovlivňující konkurenceschopnost vybraného podniku, definovány a porovnány strategie vybraných konkurentů v odvětví. cze
dc.format 92 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject konkurenční výhoda cze
dc.subject strategie cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject dodavatelé cze
dc.subject competitiveness eng
dc.subject competitive advantage eng
dc.subject strategy eng
dc.subject competition eng
dc.subject customers eng
dc.subject contractor eng
dc.title Konkurenceschopnost podniku cze
dc.title.alternative Competitiveness of the Company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slavíčková, Jana
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma thesis is the analysis of the competitiveness of a selected company in comparison with its competitors. The first part defines the basic concepts related to competitiveness. The second part presents the analyzes that are applied in the last part in the selected company. The final part describes the factors affecting the competitiveness of the selected company and defines and compares the strategies of selected competitors in the industry. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka přednesla téma své DP Konkurenceschopnost podniku Otázky vedoucího DP: 1. Který z faktorů, ovlivňující konkurenceschopnost podniku, považujete za nejvýznamnější? Otázky oponenta DP: 1. Kterou ze strategií SO, WO, ST a WT byste v tuto chvíli vedení podniku doporučovala následovat? 2. Jaká je podle Vás největší konkurenční výhoda vybraného podniku? Otázky komise: 1. Jak jste vymezila mikrookolí podniku? 2. Z čeho vychází doporučení věnovat se více prodeji elektrokol? Studentka na otázky reagovala. cze
dc.identifier.stag 43231
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account