Heterocyklické elektrolyty pro redoxní průtočné baterie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Grygarová, Monika
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:15Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:15Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79606
dc.description.abstract Pro vyrovnání kolísavé produkce energie z obnovitelných zdrojů jsou v posledních letech velmi diskutovány možnosti ukládání energie ve velkokapacitních bateriích. Díky své nízké ceně a nízkým dopadům na životní prostředí jsou organické redoxní průtočné baterie lákavou moderní alternativou. V návaznosti na úspěšný organický elektrolyt na bázi methylviologenu byla navržena struktura a ověřena syntéza dvou nových elektrolytů s 2,5 thenilenovou jednotkou a dvěma periferními pyridinii. Oba deriváty jsou rozpustné ve vodných elektrolytech a z primárních elektrochemických testů byla zjištěna reverzibilita redoxního procesu jednoho z nich. Tento derivát vykazuje dostatečnou stabilitu v kyselém a neutrálním prostředí a jeví se jako slibný anolyt redoxních průtočných baterií. Rovněž byla identifikována jeho nezvykle výrazná fluorescence ve vodném prostředí. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject redoxní průtočná baterie cze
dc.subject elektrolyt cze
dc.subject pyridinium cze
dc.subject thiofen cze
dc.subject methylviologen cze
dc.subject cyklická voltametrie. cze
dc.subject redox flow battery eng
dc.subject electrolyte eng
dc.subject pyridinium eng
dc.subject thiophene eng
dc.subject methyl viologen eng
dc.subject cyclic voltammetry. eng
dc.title Heterocyklické elektrolyty pro redoxní průtočné baterie cze
dc.title.alternative Heterocyclic electrolytes for redox flow batteries eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated In order to compensate the fluctuating energy production from renewable resources, large-capacity batteries have been widely discussed in recent years. Due to their low cost and low environmental impact, organic redox flow batteries represent a tempting and modern alternative. In respect to the most successful organic electrolyte - methylviologen, design and synthesis of two novel derivatives bearing 2,5-thienylene central unit and two peripheral pyridinium pendants have been accomplished. Both derivatives are water-soluble and their preliminary electrochemical testing revealed reversible redox process for one electrolyte. This derivative is stable in acid and neutral media and seems to be very promising anolyte for redox flow batteries. Moreover, its unusually strong fluorescence in aqueous media has been identified. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla cca 15 min. přednášku na téma své diplomové práce s názvem "Heterocyklické elektrolyty pro redoxní průtočné baterie". Po přečtení posudku školitele a oponenta se diplomantka vyjádřila k dotazům oponentského posudku. K obhajobě práce byly dále vzneseny následující dotazy: prof. Ing. Pavel HRADIL, CSc.: Jaké má vlastnosti látka MV a k čemu se používá? Jak fungují průtočné baterie? Zkoušela jste při pokusu o přívavu sloučeniny2 využít také Grigrardovu sloučeninu? prof. Ing. Miloš SEKLÁK, DrSc.: Proč používáte zwitter ionty při měření rozpustnosti? doc. Ing. Petr ŠIMŮNEK, Ph.D.: Co jste si slibovali od záměny C=C za N=N u sloučeniny 2? doc. Ing. Tomáš TOBRMAN, Ph.D.: Jakou směs produktů jste získala při přípravě sloučeniny 26? Máte vysvětlení pro reverzibilitu v bazickém prostředí? cze
dc.identifier.stag 44167
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account