Nová potenciální antituberkulotika se strukturním motivem pyrimidinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartáček, Jan
dc.contributor.author Kovář, Ondřej
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:12Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:12Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-11
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79603
dc.description.abstract Teoretická část této diplomové práce uvádí přehled aktuálních studií týkajících se syntézy, charakterizace a antimykobakteriální aktivity derivátů pyrimidinu. V experimentální části bylo připraveno 10 aromatických amidů odvozených od 4,6-dichlorpyrimidinu a 2,4,6-trichlorpyrimidinu, u kterých byla zkoumána jejich antimykobakteriální aktivita proti M. Tuberculosis a netuberkulózním kmenům M. Avium a M. Kansasii. Připravené látky se ukázaly jako neúčinné proti M. Tuberculosis, podařilo se ovšem připravit několik derivátů pyrimidinu disponujících lepší biologickou aktivitou proti M. Kansasii než nejpoužívanější antituberkulotikum Isoniazid. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 01.06.2025 cze
dc.subject tuberkulóza cze
dc.subject M. Tuberculosis cze
dc.subject pyrimidin cze
dc.subject amidy cze
dc.subject antimykobakteriální aktivita cze
dc.subject tuberculosis eng
dc.subject M. Tuberculosis eng
dc.subject pyrimidine eng
dc.subject amides eng
dc.subject antimycobacterial activity eng
dc.title Nová potenciální antituberkulotika se strukturním motivem pyrimidinu cze
dc.title.alternative New potential antituberculotics with pyrimidine structural moiety eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nováková, Gabriela
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis presents a review of recent studies concerning the synthesis, characterization and antimycobacterial activity of pyrimidine derivatives. In the experimental part, 10 aromatic amides derived from 4,6-dichloropyrimidine and 2,4,6-trichloropyrimidine were prepared and investigated for their antimycobacterial activity against M. Tuberculosis and non-tuberculous strains of M. Avium and M. Kansasii. The prepared compounds proved to be ineffective against M. Tuberculosis, but several pyrimidine derivatives possessing better biological activity against M. Kansasii than the most commonly used antituberculosis drug Isoniazid were prepared. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zodpovězení dotazů oponenta, diskuze nad připravenými látkami, pravděpodobná aplikace připravených látek cze
dc.identifier.stag 44056
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account