Syntéza biologicky aktivních sulfonamidových derivátů jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchal, Vladimír
dc.contributor.author Nevyhoštěná, Marie
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:50:11Z
dc.date.available 2022-07-02T04:50:11Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79602
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje přípravě, charakterizaci a dalšímu testování nových sulfonamidů, coby potenciálních léčiv na Alzheimerovu chorobu. Teoretická část práce popisuje nové poznatky v syntéze sulfonamidů, jejich biologických vlastnostech a možnostech použití ve farmacii. Dále je popsána zkouška disoluce pevných lékových forem a některé z matematických modelů sloužících k vyhodnocení disolučního testu. Následující experimentální část je rozdělena do tří kapitol. První z nich představuje syntézu a charakterizaci navržených molekul, z nichž 11 je originálních. Druhá část je věnována in vitro testování vybraných připravených sulfonamidů formou disoluční zkoušky a vyhodnocení získaných disolučních profilů. Poslední část práce je věnována provedení Ellmanova testu a ověření biologické aktivity připravených látek na Alzheimerovu chorobu. cze
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 01.07.2023 cze
dc.subject sulfonamidy cze
dc.subject léčiva cze
dc.subject disoluční test cze
dc.subject Ellmanův test cze
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject sulfonamides eng
dc.subject drugs eng
dc.subject dissolution test eng
dc.subject Ellmans test eng
dc.subject Alzheimer disease eng
dc.title Syntéza biologicky aktivních sulfonamidových derivátů jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci cze
dc.title.alternative Synthesis of biological active sulfonamide derivatives as potential drugs for Alzheimer's disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Váňa, Jiří
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the preparation, characterization and further testing of new sulfonamides as potential drugs for Alzheimer's disease. The theoretical part of the thesis describes new findings in the synthesis of sulfonamides, their biological properties and possible applications in pharmaceutics. Furthermore, the dissolution test of solid dosage forms and some of the mathematical models used to evaluate the dissolution test are described. The following experimental section is divided into three chapters. The first one presents the synthesis and characterization of the designed molecules, of which eleven are original. The second part is devoted to the in vitro testing of the selected prepared sulfonamides by form of a dissolution testing and the evaluation of the gained dissolution profiles. The last part of the thesis is devoted to carrying out Ellman´s test and verification of the biological activity of the prepared compounds for Alzheimer's disease. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Zodpovězení otázek oponenta, rozdílné podmínky pro tvorbu chloridu kyselin, typ inhibice, měření toxicity, změna v kinetických křivkách, činidla používaná při vzniku peptidové vazby cze
dc.identifier.stag 44055
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account