Silanizované polyakryláty jako hydrofobní povlaky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Miroslav
dc.contributor.author Buldra, Radek
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:49:51Z
dc.date.available 2022-07-02T04:49:51Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79585
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá syntézou silanizovaných akrylátových polymerů pro použití jako matrice pro hydrofobní povlaky. Dále byly na bázi připravených polymerů vytvořeny formulace hydrofobních povlaků s vybranými aditivy a byla změřena jejich hydrofobita a povrchová energie na polyethylenovém substrátu. V teoretické části je představen úvod do chemie akrylátových polymerů, dále jsou představeny některé druhy hydrofobních polymerů a aditiv. V experimentální části byly syntetizovány čtyři hydrofobní polymery poly(trimethylsilyl) metakrylát (P1), poly(decyldimethylsilyl) metakrylát (P2), poly(dodecyldimethylsilyl) metakrylát (P3) a poly(oktadecyldimethylsilyl) metakrylát (P4). Dále byly syntetizovány tři heteroboroxiny [2,6-(Me2NCH2)2C6H3](Ph)Sn{[(3,5-(CF3)2-C6H3B-O]2O} (B1), [2,6-(Me2NCH2)2C6H3](Ph)Sn{[(4-CF3-C6H4B-O]2O} (B2), a [2,6-(Me2NCH2)2C6H3](Ph)Sn{[(4-tBu-C6H4B-O]2O} (B3). Ze syntetizovaných polymerů byly připraveny formulace hydrofobních povlaků zakomponováním aditiv zvyšující kluznost: saze (carbon black), nanočástice ZnO, hydrofobizovaná silika (HS), a syntetizované boroxiny (B1-3). Povlaky byly naneseny na polyethylenový substrát metodou spin coating a následně byla vyhodnocena jejich hydrofobita a povrchová energie OWRK regresním modelem. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hydrofobita cze
dc.subject silanizovaný akrylát cze
dc.subject modifikovaná silika cze
dc.subject ZnO cze
dc.subject saze cze
dc.subject heteroboroxiny cze
dc.subject hydrophobicity eng
dc.subject acrylate eng
dc.subject silanized acrylate eng
dc.subject boroxine eng
dc.subject carbon black eng
dc.subject ZnO eng
dc.subject silica eng
dc.title Silanizované polyakryláty jako hydrofobní povlaky cze
dc.title.alternative Silanized Polyacrylates as Hydrophobic Coatings eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with synthesis of silanized polyacrylates, as to provide hydrophobic coatings for polyethylene substrates. Synthesized polymers were used as a basis for preparing superhydrophobic coating formulations. Hydrophobicity and surface energy of these coatings were investigated on polyethylene substrate. In the experimental part, four hydrophobic polymers were synthesized - poly(trimethylsilyl)methacrylate (P1), poly(decyldimethylsilyl)methacrylate (P2), poly(dodecyldimethylsilyl)methacrylate (P3) a poly(oktadecyldimethylsilyl)methacrylate (P4). Three heteroboroxines were synthesized [2,6-(Me2NCH2)2C6H3](Ph)Sn{[(3,5-(CF3)2-C6H3B-O]2O} (B1), [2,6 (Me2NCH2)2C6H3](Ph)Sn{[(4-CF3-C6H4B-O]2O} (B2), a [2,6-(Me2NCH2)2C6H3](Ph)Sn{[(4-tBu-C6H4B-O]2O} (B3) as hydrophobic additives for organic-inorganic hybrid coatings. Formulations of hydrophobic coatings were prepared, while utilizing various additives: carbon black, nano ZnO, hydrophobized silica (HS), and Sn-heteroboroxines (B1-3). The coatings were deponed upon polyethylene substrates using spin-coating method. Hydrophobicity and surface free energy were measured and evaluated using OWRK regression model. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 43715
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account