Vliv kompenzačních pomůcek na kvalitu života pacientů se svalovou dystrofií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Michal
dc.contributor.author Šafrová, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:47:58Z
dc.date.available 2022-07-02T04:47:58Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79507
dc.description.abstract Bakalářská práce poskytuje přehled o problematice svalových dystrofií, zaměřuje se zejména na Duchennovu formu, souhrnně popisuje klinické příznaky, jednotlivé fáze onemocnění, jeho diagnostiku, komplikace, zvláštnosti péče, současné možnosti léčby a novinky ve výzkumu. Shrnuje podmínky pro získání jednotlivých příspěvků a pomůcek vztahujících se k diagnóze, na něž je možné čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny a státu. Zkoumá a hodnotí kvalitu života pacientů se svalovou dystrofií a vliv kompenzačních pomůcek na ni. Jejím výstupem je edukační materiál provázející pacienty procesem schvalování žádosti o příspěvky a pomůcky. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject svalová dystrofie cze
dc.subject Duchennova svalová dystrofie cze
dc.subject DMD cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject kompenzační pomůcky cze
dc.subject muscular dystrophy eng
dc.subject Duchenne muscular dystrophy eng
dc.subject DMD eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject compensatory aids eng
dc.title Vliv kompenzačních pomůcek na kvalitu života pacientů se svalovou dystrofií cze
dc.title.alternative Influence of compensatory aids on the quality of life of patients with muscular dystrophy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Václavíková, Klára
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with an overview of the issue of muscular dystrophy, focuses mainly on Duchenne form, summarizes the clinical symptoms, various stages of the disease, its diagnosis, complications, peculiarities of care, current treatment options and research news. It provides the conditions for obtaining individual contributions and aids related to the diagnosis, for which it is possible to draw a contribution from the health insurance company and the state administration. The text also examines and evaluates the quality of life of patients with muscular dystrophy and the effect of compensatory aids on it. Its output is an educational material that accompanies patients in the process of approving applications for allowances and aids. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44272
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account