Specifika péče o pacienty v hrudní chirurgii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marková, Iva
dc.contributor.author Mynářová, Vendula
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:47:54Z
dc.date.available 2022-07-02T04:47:54Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-05-05
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79500
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na specifikou ošetřovatelskou péči o pacienty se zavedenou hrudní drenáží po operaci plic. Teoretická část popisuje obecně hrudní chirurgii, uvedeny jsou možné indikace hrudní drenáže a její případné komplikace. Popsána je specifická ošetřovatelské péče o pacienty se zavedenou hrudní drenáží. Přiblížen je ošetřovatelský model podle Marjory Gordon. V průzkumné části jsou prezentovány tři zpracované kazuistiky, které nejpřesněji korespondují se specifickými aspekty ošetřovatelské péče u pacientů s hrudní drenáží. V závěru práce je uvedeno doporučení a shrnutí nejdůležitějších oblastí ošetřovatelské péče. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject operace plic cze
dc.subject model M. Gordonové cze
dc.subject specifika ošetřovatelské péče cze
dc.subject péče o hrudní drén cze
dc.subject lung surgery eng
dc.subject model of M. Gordon eng
dc.subject specifics of nursing care eng
dc.subject chest drain care eng
dc.title Specifika péče o pacienty v hrudní chirurgii cze
dc.title.alternative Specifics of patients care in thoracic surgery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Růžičková, Petra
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on specific nursing care for patients with established chest drainage after lung surgery. The theoretical part describes in general thoracic surgery, there are possible indications for thoracic drainage and its possible complications. Specific nursing care for patients with established chest drainage is described. The nursing model according to Marjory Gordon is described. The research part presents three processed case reports that most accurately correspond to specific aspects of nursing care for patients with chest drainage. In the end of the thesis, a recommendation and a summary of the most important areas of nursing care are given. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44231
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account