Adaptační proces radiologického asistenta ve zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabíčková, Kristina
dc.contributor.author Šárová, Lucie
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:47:31Z
dc.date.available 2022-07-02T04:47:31Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-04-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79481
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je adaptační proces radiologického asistenta ve zdravotnickém zařízení. Bakalářská práce se dělí na dvě části - teoretickou část a průzkumnou část. Teoretická část se zabývá studiem a právnímu vymezení profese radiologický asistent. Dále popisuje adaptační proces, jeho důležitost při nástupu do práce, motivování zaměstnanců a jejich odměňování. Průzkumná část se věnuje průzkumnému šetření ve formě rozhovorů ve zdravotnických zařízeních, kde byl zjišťován průběh adaptačního procesu u radiologických asistentů. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject adaptační proces cze
dc.subject motivace cze
dc.subject zdravotnické zařízení cze
dc.subject radiological assistant eng
dc.subject adaptation process eng
dc.subject motivation eng
dc.subject medical facility eng
dc.title Adaptační proces radiologického asistenta ve zdravotnickém zařízení cze
dc.title.alternative The adaptation process of a radiological assistant in a medical facility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vilasová, Zdeňka
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is an adaptation process of a radiology assistant in a medical facility. The bachelor thesis is divided into two parts - a theoretical part and an exploratory part. The theoretical part deals with a study and legal definition of the profession of radiological assistant. It also describes the adaptation process, it is important when starting job, motivating employees and their remuneration. The exploratory part is devoted to an exploratory survey in the form of interviews in health care institutions, where the process of the adaptation of radiological assistants was find out. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44464
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account