Příprava diabetika na PET vyšetření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabíčková, Kristina
dc.contributor.author Matysová, Lenka
dc.date.accessioned 2022-07-02T04:47:23Z
dc.date.available 2022-07-02T04:47:23Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-04-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79470
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na přípravu diabetika na PET vyšetření. V teoretické části je popsáno onemocnění diabetes mellitus, dále pozitronová emisní tomografie a příprava pacienta na vyšetření PET. V průzkumné části je provedena analýza edukačních letáků pro PET/CT vyšetření ze všech pracovišť PET, které se nachází v České republice. Na závěr byl vytvořen edukační leták, který obsahuje všechny potřebné informace pro diabetiky, kteří jdou na PET/CT vyšetření. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pozitronová emisní tomografie cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject FDG cze
dc.subject PET/CT cze
dc.subject positron emission tomography eng
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject FDG eng
dc.subject PET/CT eng
dc.title Příprava diabetika na PET vyšetření cze
dc.title.alternative Preparation of a diabetic patient for a PET examination eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.date.accepted 2022-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the preparation of a diabetic patient for PET scanning. The theoretical part describes the disease of diabetes mellitus, positron emission tomography and preparation of the patient for PET examination. In the exploratory part, an analysis of educational leaflets for PET/CT examinations from all PET centres located in the Czech Republic is performed. Finally, an educational leaflet has been created which contains all the necessary information for diabetic patients who go for PET/CT examination. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Student/ka úspěšně obhájil/a bakalářskou práci, odpověděl/a na doplňující otázky oponenta. cze
dc.identifier.stag 44402
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account