Návrh učebního textu Mrazení pečiva do předmětu Technologie na středních odborných školách potravinářských

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Suchánková, Veronika
dc.date.accessioned 2022-06-17T11:39:34Z
dc.date.available 2022-06-17T11:39:34Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79426
dc.description.abstract Závěrečná práce pedagogického doplňkového studia je zaměřena na tvorbu návrhu učebního textu Mrazení pečiva. Učební text je pro studenty oboru Technologie potravin, konkrétně pro předmět Technologie, vyučovaného na středních odborných školách potravinářských. Cílem textu je poskytnout základní přehled zaměřený na výrobu pečiva, technologií mrazení pečiva a zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin. Součástí práce je teoretická část, praktická část a didaktický rozbor navrženého textu. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject didaktika cze
dc.subject učební text cze
dc.subject technologie potravin cze
dc.subject mrazení pečiva cze
dc.subject pekařské technologie cze
dc.subject bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin cze
dc.subject HACCP cze
dc.subject PNP cze
dc.subject didactics en
dc.subject textbook en
dc.subject food technology en
dc.subject pastry freezing en
dc.subject bakery technology en
dc.subject food safety and health en
dc.subject HACCP en
dc.subject PNP en
dc.title Návrh učebního textu Mrazení pečiva do předmětu Technologie na středních odborných školách potravinářských cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2022
dc.description.abstract-translated The final work of the pedagogical supplementary study is focused on the creation of the design of the textbook Freezing of Pastries. The textbook is intended for students of Food Technology discipline, specifically for the subject Technology, taught at secondary vocational schools of food. The aim of the text is to provide a basic overview focused on pastry production, pastry freezing technologies and ensuring food safety and health. The thesis includes a theoretical part, a practical part and a didactic analysis of the proposed text. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account