Emperor´s Insolvency and the Economic causes of Beginning of the "Bohemian War" in 1618

Show simple item record

dc.contributor.author Vorel, Petr
dc.date.accessioned 2022-06-03T12:16:36Z
dc.date.available 2022-06-03T12:16:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 2333-4142
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79122
dc.description.abstract The author has formulated a hypothesis that significantly changes the interpretation of the causes of the conflict in Bohemia in 1618. According to him, the decisive impulse was the uncontrollable indebtedness of the monarchy, which resulted in a sovereign default (1615). The Bohemian Diet refused to guarantee the government bonds which resulted in the loss of their value. Between 1615 and 1618, along with the fight for the preservation of religious freedom, a strenuous fight for fiscal reform and control of economic resources was underway. According to this new interpretation, the period between 1615 and 1623 represents a coherent unit of the economic history of the Kingdom of Bohemia: From a sovereign default in 1615, to an armed conflict (1618–1620) galvanized by the financial crisis, to the era right after the defeat of the estates (1621–1623), when the victorious Habsburgs radically interfered in the economic structure of the defeated country. The idea of an extensive economic exploitation of the Kingdom of Bohemia was implemented much sooner than the subsequent forced re-Catholicization. eng
dc.format p. 217-226 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Comenius : Journal of Euro - American Civilization, volume 8, issue: 2 eng
dc.rights Článek ve verzi „published“ je přístupný pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject Kingdom of Bohemia eng
dc.subject Sovereign Default eng
dc.subject 1615 eng
dc.subject Economic Resources eng
dc.subject Financial Crisis eng
dc.subject Bohemian War eng
dc.subject 1618 eng
dc.subject 1623 eng
dc.subject království české cze
dc.subject vládní bankrot cze
dc.subject 1615 cze
dc.subject ekobomické zdroje cze
dc.subject finanční krize cze
dc.subject česká válka cze
dc.subject 1618 cze
dc.subject 1623 cze
dc.title Emperor´s Insolvency and the Economic causes of Beginning of the "Bohemian War" in 1618 eng
dc.title.alternative Zadlužení panovníka a ekonomické příčiny zahájení "české války" v roce 1618 cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Autor formuloval hypotézu, které významně mění interpretaci příčin vzniku vojenského konfliktu v Čechách roku 1618. Podle něj se stal rozhodujícím podnětem nekontrolovatelné zadlužení panovníka, které vyvrcholilo vládním bankrotem roku 1615. Čeští stavové odmítli garantovat panovnické dluhopisy, které ztratily hodnotu. Mezi lety 1615 a 1618 probíhal vedle zápasu o zachování náboženské svobody také spor o fiskální reformu a kontrolu nad ekonomickými zdroji země. S ohledem na tuto novou interpretaci je možné období 1615-1623 interpretovat jako jeden ekonomický cyklus: Počínaje státním bankrotem (1615), k vojenskému konfliktu, jehož vznik byl urychlen hospodářskou krizí, k období bezprostředně po porážce protestantských stavů (1621-1623), kterého vítězná habsburská strana využila k radikálnímu zásahu do ekonomické struktury. Myšlenka rozsáhlé ekonomické exploatace poražené země byla realizována výrazně dříve, než následná rekatolizace. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://comeniusacademicclub.org/comenius-journal#8-2
dc.identifier.obd 39887089


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account