Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích

Show simple item record

dc.contributor.author Wanková, Veronika
dc.contributor.author Tišlová, Renata
dc.contributor.author Majoroš, Peter
dc.contributor.author Krajíček, Vojtěch
dc.date.accessioned 2022-06-03T12:14:32Z
dc.date.available 2022-06-03T12:14:32Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 1210-5538
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79094
dc.description.abstract Bučovická výzdoba Císařského sálu objednaná moravským šlechticem Janem Šemberou patří k nejvýznamnějším štukovým památkám vzniklým v druhé polovině 16. století na našem území. Provedený restaurátorský průzkum se zasloužil o identifikaci materiálů a určení technologických postupů uplatňovaných u soch. Zároveň vyvrátil předchozí teorii o využití forem a potvrdil, že štukové sochy byly vytvořeny alla prima postupným nanášením štukové hmoty na vnitřní konstrukci. Jediná socha Marta měla terakotové jádro, jež se po osazení na místo dotvořilo bílým štukem. Zpřesněním technologických postupů a odhalením odlišností v použitých materiálech se přispívá k lepšímu pochopení procesu vzniku štukové výzdoby bučovického zámku a renesančního štuku obecně. cze
dc.format p. 330-341 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), volume 80, issue: 3-4 eng
dc.rights Článek ve verzi „published“ je přístupný pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject štukové dekorace cze
dc.subject stucco decorations eng
dc.subject Císařský sál cze
dc.subject Bučovice cze
dc.subject technologie cze
dc.subject marmorino cze
dc.subject rennaissance eng
dc.subject Emperor´s Hall eng
dc.subject Bucovice Chateau eng
dc.subject technology eng
dc.subject marmorino eng
dc.title Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích cze
dc.title.alternative Notes on the technology of stucco decorations in the Emperor´s Hall in Bučovice Chateau eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated The decoration of the Imperial Hall of Bucovice Chateau, ordered by the Moravian nobleman Jan Šembera, is one of the most prominent stucco monuments created in the second half of the 16th century in our territory. The restoration survey was carried out to identify the materials and determine the technological procedures applied to the sculptures. Thanks to that, it was refuted the previous theory about the use of molds and confirmed that the stucco sculptures were created alla prima by applying stucco material to the internal structure. The only statue of Martha had a terracotta core, which was completed with white stucco when installed in place. By refining the technological procedures and revealing the differences in the materials used, it contributes to a better understanding of the process of the stucco decoration of the Bučovice Chateau and the Renaissance stucco in general. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.project.ID DG18P02OVV005/Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě cze
dc.identifier.obd 39886944


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account