Induktivní úsudky o příjmech a výdajích českých domácností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Přibyl, Tomáš
dc.date.accessioned 2022-02-02T11:23:55Z
dc.date.available 2022-02-02T11:23:55Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2021-08-24
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78816
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zkoumáním struktury příjmů a výdajů vybraných českých domácností z roku 2008 a jejími změnami prostřednictvím průřezových dat do roku 2018. Teoretická část popisuje vývoj metodiky a průběh individuálního zkoumání domácností a praktická část je zaměřena na využívání statistických metod k vyvozování závěrů o zjištěných skutečnostech. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject příjmy a výdaje cze
dc.subject české domácnosti cze
dc.subject statistické metody cze
dc.subject statistika cze
dc.subject income and expenditures eng
dc.subject czech kouseholds eng
dc.subject statistica methods eng
dc.subject statistics eng
dc.title Induktivní úsudky o příjmech a výdajích českých domácností cze
dc.title.alternative Inductive outcomes about income and expenditure of Czech households eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2022-01-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with examining the structure of income and expenditure of chosen czech households from 2008 and its changes by cross-sectional data to 2018. Theoretical part describes evolution of methodology and process of individual examining of households and practical part focuses on utilizing statistical methods to conclude ascertained facts. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma:Induktivní úsudky o příjmech a výdajích českých domácností. Student odpověděl na otázky vedoucího práce: Jaký je význam využití statistických programových balíků při statistických analýzách v ekonomické praxi? Vysvětlete význam testů dobré shody pro zobecnění informací z výběrového souboru na soubor základní. Komise položila otázky: K čemu je dobré vědět jaké je pravděpodobnostní rozdělení základního souboru? Proč jste pro porovnání středních hodnot použil Kruskal-Wallisův test? Máte vypočítaný trend vývoje čistých příjmů osobu do roku 2018 máte je porovnány se skutečnými daty? Obhajoba nebyla přesvědčivá. Student nebyl schopen adekvátně reagovat na otázky komise. V práci se vyskytli závažné chyby jak v teoretické tak praktické části. Nedostatky v interpretaci výsledků. cze
dc.identifier.stag 39113
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account