Vývoj profese porodní asistence ve 20. století v České republice a Velké Británii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Frecerová, Veronika
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:38:07Z
dc.date.available 2022-01-04T07:38:07Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-11-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78749
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývoje porodní asistence v České republice a Velké Británii v průběhu 20. století. V první části je popsán vývoj a změny vzdělávání, kompetencí, postavení a zakládání profesních organizací a faktory, které vývoj ovlivnili v obou zemích v průběhu 20. století. V druhé části je vytvořen a popsán literární přehled z elektronických databází, který vychází z dostupných knih, časopisů a článků, které se zabývají také vývojem profese porodní asistence v České republice a Velké Británii v průběhu 20. století. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject porodnictví cze
dc.subject role cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject kompetence cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject historie cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Velká Británie cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject midwives eng
dc.subject midwifery eng
dc.subject role eng
dc.subject education eng
dc.subject competences eng
dc.subject development eng
dc.subject history eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject Great Britain eng
dc.subject 20th century eng
dc.title Vývoj profese porodní asistence ve 20. století v České republice a Velké Británii cze
dc.title.alternative Development of the midwifery profession in the 20th century in the Czech Republic and Great Britain eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2021-12-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evolution of the midwifery profession in the Czech Republic and in Great Britain during 20th century. The first part of the thesis describes the evolution and changes in education, the competences, the status and establishment of the midwifery organization and factors which affected the evolution of the profession in both countries during the 20th century. In the second part is concentrates a literature review of electronic databases which is based on available books, magazines and articles that deal with the evolution of the midwifery profession in the Czech Republic and Great Britain during the 20th century. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Na základě jakého kritéria bylo zvoleno vyhledávání výsledků od roku 1998 do března 2020? 2. Proč nejsou přílohy součástí kroužkové vazby bakalářské práce? 3. V čem shledáváte největší přínos práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 43469
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account