Vyšetření a diagnostika kardiovaskulárního systému v přednemocniční péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan
dc.contributor.author Průša, Tomáš
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:37:04Z
dc.date.available 2022-01-04T07:37:04Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-11-02
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78725
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám vyšetřením a diagnostikou kardiovaskulárního systému v přednemocniční péči. V teoretické části se práce zabývá vyšetřovacími metodami, které lze využít v přednemocniční péči, v kompetencích zdravotnického záchranáře se zaměřením na kardiovaskulární systém. Průzkumná část řeší využití vyšetřovacích metod a diferenciální diagnostiku u dvou vybraných modelových situací. Výzkumný soubor byl tvořen studenty studijního programu zdravotnické záchranářství a cílem bylo zjistit, zda studenti dokážou aplikovat nabyté znalosti. Správně vyšetřit pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému a určit pracovní diagnózu, která ohrožuje pacienta na životě. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vyšetření kardiovaskulárního systému cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject kardiovaskulární systém cze
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject examination of the cardiovascular system eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject cardiovascular system eng
dc.subject prehospital care eng
dc.title Vyšetření a diagnostika kardiovaskulárního systému v přednemocniční péči cze
dc.title.alternative Examination and diagnosis of the cardiovascular system in prehospital care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2021-12-13
dc.description.abstract-translated In this bachelor's thesis I deal with the examination and diagnosis of the cardiovascular system in pre-hospital care. The theoretical part deals with examination methods that can be used in pre-hospital care in the competencies of a paramedic with a focus on the cardiovascular system. The exploratory part deals with the use of examination methods and differential diagnostics in two selected model situations. The research group consisted of students of the study program of medical rescue and the aim was to find out whether students can apply the acquired knowledge. Properly examine a patient with a disease of the cardiovascular system and determine a working diagnosis that threatens the patient's life. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky od oponenta: 1. Jaké teoretické zdroje se věnují metodice modelové situace a proč jste je v práci nepoužil? 2. Jak dlouho po teoretické výuce obou patologických stavů probíhaly u studentů druhého ročníku modelové situace a jak byly organizovány? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 42090
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account