Povinnost mlčenlivosti v přednemocniční neodkladné péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Mošner, Petr
dc.date.accessioned 2022-01-04T07:37:02Z
dc.date.available 2022-01-04T07:37:02Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78723
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou zneužívání a úniku citlivých dat, které se nabyly v rámci poskytování zdravotních služeb, v tomto případě práce cílí konkrétně na přednemocniční neodkladnou péči a zasazuje ji do prostředí zdravotnické záchranné služby. Teoretická část zahrnuje definici tématu, historii, právo na informace o zdravotním stavu pacienta, poodhaluje, za jakých okolností lze povinnou mlčenlivost porušit a zaobírá se postihem za prokázané porušení tohoto práva. Praktická část byla postavena na dotazníkovém šetření, které obsahovalo vědomostní otázky stahující se na povinnou mlčenlivost v PNP. Cílem praktické části bylo zjistit úroveň znalostí týkajících se tohoto tématu, zda zdravotničtí pracovníci dokážou řešit tento problém v terénní práci, popis a analýza odpovědí dotazníkové průzkumu z hlediska stupně vzdělání, délky praxe a profesní pozice u ZZS. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject povinná mlčenlivost cze
dc.subject právní normy cze
dc.subject zákony cze
dc.subject etika cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject právní postih cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject ochrana osobních údajů cze
dc.subject soukromí cze
dc.subject oznamovací povinnost cze
dc.subject confidentiality eng
dc.subject legal norms eng
dc.subject law eng
dc.subject ethics eng
dc.subject emergency medical service eng
dc.subject pre-hospital care eng
dc.subject legal sanctions eng
dc.subject patients eng
dc.subject protection of personal data eng
dc.subject privacy eng
dc.subject notification obligation eng
dc.title Povinnost mlčenlivosti v přednemocniční neodkladné péči cze
dc.title.alternative Duty of confidentiality in pre-hospital emergency care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra
dc.date.accepted 2021-12-13
dc.description.abstract-translated This work deals with the issue of misuse and leakage of sensitive data, which were acquired in the provision of health services; in this case the work specifically targets pre-hospital emergency care and places it in the environment of the emergency medical service. The theoretical part includes the definition of the topic, history, the right to information about the patient's health, reveals the circumstances in which mandatory confidentiality may be violated and deals with the penalty for proven violation of this right. The practical part was based on a questionnaire survey, which contained knowledge questions related to mandatory confidentiality in pre-hospital emergency care. The aim of the practical part was to find out the level of knowledge related to this topic, and whether health professionals can solve this problem in field work. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky od oponenta: 1. Jak by zněly průzkumné otázky ve Vaší bakalářské práci? 2. Z jakého důvodu rozdávala na ZZS dotazníky jiná osoba než autor? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 42028
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account