Analýza vlivu komplexů přechodných kovů na nádorové buněčné linie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Jaromír
dc.contributor.author Melounková, Lucie
dc.date.accessioned 2021-12-09T12:36:28Z
dc.date.available 2021-12-09T12:36:28Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-10-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 29.11.2024. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78715
dc.description.abstract V teoretické části byly shrnuty aktuální poznatky spojené s biologickou aktivitou komplexů přechodných kovů. V experimentální části byly sumarizovány a diskutovány výsledky sedmi uvedených odborných publikací, zabývajících se stanovením cytostatické aktivity nově připravených sloučenin vanadu, molybdenu a platiny, studiem mechanizmu účinku vybraných komplexů a možností využití grafenových struktur pro cílený transport léčiv. Získané výsledky potvrdily vysokou cytotoxickou aktivitu proti širokému spektru nádorových linií, včetně linie rezistentních vůči působení cis-platiny, a vysokou cytotoxicitu testovaných nanočástic k nenádorovým buňkám. cze
dc.format 152 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce a anotace v AJ budou přístupné od 29.11.2024. Publikační činnost doktorandky bude přístupná od 29.11.2024 pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject hodné kovy cze
dc.subject metaloceny cze
dc.subject cytotoxicita cze
dc.subject apoptóza cze
dc.subject mechanizmus účinku cze
dc.subject grafen cze
dc.subject transition metals eng
dc.subject metallocenes eng
dc.subject cytotoxicity eng
dc.subject apoptosis eng
dc.subject mechanism of action eng
dc.subject graphene eng
dc.title Analýza vlivu komplexů přechodných kovů na nádorové buněčné linie cze
dc.title.alternative Analysis of the effect of transition metal complexes on tumor cell lines eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Králová, Věra
dc.contributor.referee Soukup, Ondřej
dc.date.accepted 2021-11-30
dc.description.abstract-translated The current knowledge connected with biological activity of complexes of transition metals was summarized in the theoretical part. In the experimental part, the results of seven mentioned expert publications concerning with determination of cytostatic activity of newly prepared compounds of vanadium, molybdenum and platinum, with study of mechanism of effect of chosen complexes and with study of possible use of graphene structures for aimed transport of drug were summarized and discussed. Obtained results confirmed high cytotoxic activity against wide spectrum of cancer lines, including line resistant against impact of cis-platin, and also high cytotoxicity of tested nanoparticles to non-cancer cells. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40564
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 43369
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account