Komplexní restaurování dvou olejomaleb na plátně od Věry Jičínské ze sbírek Vlastivědného muzea v Dobrušce a Poválečná tvorba malířky Věry Jičínské

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Zadinová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-11-10T09:12:40Z
dc.date.available 2021-11-10T09:12:40Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-09-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78707
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá komplexním restaurováním a dokumentací dvou olejomaleb na plátně z depozitáře Kulturního zařízení města Dobrušky - vlastivědné muzeum. Jedná se o obraz "Akt černošky", 1929 a obraz "Černoška", 1930. Oba obrazy pochází od malířky Věry Jičínské-Laichterové. V teoretické část se diplomová práce zabývá životem a poválečnou tvorbou malířky Věry Jičínské-Laichterové (*3. července 1898 - 27. března 1961). cze
dc.format 249 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject Jičínská, Věra cze
dc.subject Akt černošky cze
dc.subject Černoška cze
dc.subject olejomalba cze
dc.subject poválečné období cze
dc.subject katalog cze
dc.subject restoration eng
dc.subject Jičínská, Věra eng
dc.subject Nude of a Black Woman eng
dc.subject Black Woman eng
dc.subject oil painting eng
dc.subject post-war period eng
dc.subject catalog eng
dc.title Komplexní restaurování dvou olejomaleb na plátně od Věry Jičínské ze sbírek Vlastivědného muzea v Dobrušce a Poválečná tvorba malířky Věry Jičínské cze
dc.title.alternative Comprehensive restoration of two oil paintings on canvas by Věra Jičínská from the collections of the Museum of National History in Dobruška and Post-war work of the painter Věra Jičínská eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Skalická, Pavla
dc.date.accepted 2021-10-07
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the complex restoration and documentation of two oil paintings on canvas from the depository of the Cultural Facility of the town of Dobruška - local history museum. These are the painting "The Nude of a Black Woman", 1929 and the painting "The Black Woman", 1930. The author of the paintings is Věra Jičínská-Laichterová. In the theoretical part, the master thesis deals with the life and post-war work of the painter Věra Jičínská-Laichterová. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40561
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Některé kladené otázky nebyly zodpovězeny konsekventně a dostatečnou jasností, popřípadě nebyly zodpovězeny. Přesto výsledný dojem obhajoby byl pozitivní. cze
dc.identifier.stag 43264
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account