Studium reaktivity latentních heterocyklických dienů obsahující fosfor a arsen

Show simple item record

dc.contributor.author Kremláček, Vít
dc.date.accessioned 2021-11-10T09:12:33Z
dc.date.available 2021-11-10T09:12:33Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78705
dc.description.abstract Tato práce se věnuje převážně studiu reaktivity C,N a N,C,N chelatovaných fosfinidenů a arsinidenů. Připravené produkty jsou následně také charakterizovány. Teoretická část je pojata jako rešerše přípravy a reaktivity pniktinidenů a některých heteropniktolů. Diskuze je věnována nejprve unikátnímu nejednoznačnému chování N,C,N chelatovaných fosfinidenů a arsinidenů, díky čemuž mohou vystupovat jako čtyřelektronové donory, ale i jako heterodieny v hetero-Diels-Alderově [4+2] cykloadici. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 21.10.2024
dc.subject Fosfor cze
dc.subject arsen cze
dc.subject chelatující ligand cze
dc.subject pniktiniden cze
dc.subject 2 cze
dc.subject 1-benzazapniktol cze
dc.subject hetero-Diels-Alderova cykloadice cze
dc.subject koordinační sloučeniny cze
dc.subject Phosphorus eng
dc.subject arsenic eng
dc.subject chelating ligand eng
dc.subject pnictiniden eng
dc.subject 2 eng
dc.subject 1-benzazapnictol eng
dc.subject hetero-Diels-Alder cycloaddition eng
dc.subject cooridnation compounds eng
dc.title Studium reaktivity latentních heterocyklických dienů obsahující fosfor a arsen cze
dc.title.alternative The reactivity of latent heterocyclic dienes containing phosphorus and arsenic eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Lyčka, Antonín
dc.contributor.referee Štěpnička, Petr
dc.contributor.referee Trávníček, Zdeněk
dc.date.accepted 2021-10-21
dc.description.abstract-translated This thesis is focused mainly on the study of the reactivity of C,N and N,C,N chelated fosfinidenes and arsinidenes. Prepared compounds were subsequently also characterized. The theoretical part is drafted as a literary search dealing with the preparation and reactivity of pnictinidenes and several heteropnictoles. The discussion is dedicated in the first part toward the unique ambiguous behaviour of the N,C,N chelated phosphinidenes and arsinidenes, which allows them to act as either four-electron donors, or heterodienes in hetero-Diels-Alder [4+2] cycloaddition. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Anorganická chemie cze
dc.identifier.stag 43291
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account