Návrh učebního textu pro předmět Konstrukční cvičení na střední škole stavební

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Novák, Michael
dc.date.accessioned 2021-10-13T05:17:27Z
dc.date.available 2021-10-13T05:17:27Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78700
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá návrhem učebního textu na výpočet potřeby vody a trasování vodovodních řadů, které jsou jedněmi z kapitol předmětu "Konstrukční cvičení". Předmět se vyučuje na středních školách stavebních, které mají akreditaci pro obor Vodní stavby. Součástí závěrečné práce je také didaktický rozbor navrženého textu. cze
dc.format 58 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject učební text cze
dc.subject střední škola cze
dc.subject vodárenství cze
dc.subject konstrukční cvičení cze
dc.subject learning text en
dc.subject high school en
dc.subject water industry en
dc.subject Design Exercises en
dc.title Návrh učebního textu pro předmět Konstrukční cvičení na střední škole stavební cze
dc.title.alternative Design of a textbook for the subject Design Exercises at the High School of Civil Engineering en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The final work deals with the design of a textbook for calculating the need for water and tracing of water mains, which is two of the chapters of the subject "Construction exercises". The course is taught at high schools of Civil Engineering, which are accredited for the field of Hydraulic Engineering. Part of the final work is also a didactic analysis of the proposed text. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account