Vztah rodiny a školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Jiravová, Hana
dc.date.accessioned 2021-10-13T05:02:52Z
dc.date.available 2021-10-13T05:02:52Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78698
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vztah rodiny a školy. V teoretické části je vysvětlena základní terminologie a charakterizovány pojmy jako škola, rodina a vztah mezi rodinou a školou. V praktické části je zpracován kvantitativní výzkum, pro sběr dat je využito dotazníkové šetření. Cílem je zjistit, jak jsou spokojeni s komunikací se školou rodiče dětí na běžných základních školách a montessori základních školách. cze
dc.format 70 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject rodina cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject montessori škola cze
dc.subject základní škola cze
dc.subject vztah cze
dc.subject family en
dc.subject questionaire en
dc.subject Montessori school en
dc.subject elementary school en
dc.subject relationship en
dc.title Vztah rodiny a školy cze
dc.title.alternative The relationship between family and school en
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to examine the relationship between family and school The theoretical part explains the basic terminology and characterizes concepts such as school, family and the relationship between family and school. In the practical part, quantitative research is processed, a questionnaire survey is used for data collection. The aim is to find out how satisfied parents of children in regular primary schools and Montessori primary schools are with communication with the school. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account