Svět práce - příprava na volbu povolání na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Berková, Věra
dc.date.accessioned 2021-10-13T04:53:06Z
dc.date.available 2021-10-13T04:53:06Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78697
dc.description.abstract Pro svoji závěrečnou práci jsem si vybrala téma „Svět práce – příprava na volbu povolání na základní škole“. Závěrečná práce by měla sloužit jako metodické zpracování části vyučovacích hodin k tomuto předmětu. V teoretické části se zaměřuji na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ve vztahu k tématu Člověk a svět práce. Dále zpracovávám teoretická východiska pro danou oblast. V praktické části pak přináším vlastní koncept metodické přípravy na vyučovací hodiny, založený na aktivním zapojení žáků a rozvoji jejich klíčových kompetencí. Svou prací bych chtěla poukázat na důležitost přípravy na volbu povolání, která by měla mít své neopomenutelné místo na každé základní škole. cze
dc.format 57 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject volba povolání cze
dc.subject rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání cze
dc.subject školní vzdělávací program pro základní vzdělávání cze
dc.subject klíčové kompetence cze
dc.subject career choice en
dc.subject Framework Educational Programme for Elementary Schools en
dc.subject School Educational Programme for Elementary Schools en
dc.subject key competences en
dc.title Svět práce - příprava na volbu povolání na základní škole cze
dc.title.alternative The World of Work – Preparation for the Career Choice at Elementary Schools cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated I chose the topic "The World of Work – Preparation for the Career Choice at Elementary schools". The final thesis should serve as a methodological preparation for Career Choice lessons. In the theoretical part, I focus on the Framework Educational Programme for Elementary Education in relation to the topic a Man and the World of Work. I am also working on theoretical basis for this area. In the practical part, I bring my own concept of methodological preparation for lessons, based on the active involvement of pupils and the development of their key competences. I would like to highlight the importance of preparing for the career choice, which should have its unforgetable place at every elemetary school. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account