Příčiny nekázně mládeže v období nastupující puberty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Šenfeldrová, Anna
dc.date.accessioned 2021-10-07T13:28:22Z
dc.date.available 2021-10-07T13:28:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78691
dc.description.abstract Závěrečná práce bude pojednávat o příčinách nekázně mládeže v období nastupující puberty z pohledu rodičů. Práce bude rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bude pojednávat o obecných charakteristikách nekázně mládeže. Praktická část bude tvořena kvalitativním výzkumem za pomoci metody polostrukturovaného rozhovoru s rodiči, jejichž děti navštěvují druhý stupeň základní školy. Výzkum se bude zabývat názory a zkušenostmi rodičů s vytvářením měnícího se vztahu k potomkům v pubertě. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject disciplína cze
dc.subject nekázeň cze
dc.subject puberta cze
dc.subject vztahy cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject adolescenti cze
dc.subject discipline en
dc.subject indiscipline en
dc.subject puberty en
dc.subject changing relationships en
dc.subject parents en
dc.subject adolescents en
dc.title Příčiny nekázně mládeže v období nastupující puberty cze
dc.title.alternative Causes of indiscipline in the period of incoming puberty eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated My final work will discuss about the cause of indiscipline of youth during the beggining of their puberty through their parents´ eyes. Work will consist of two parts, one theoretical and one practical. First part will contain survey of quality with the help of the half-structured conversation with parents, whose children are visiting second stage of primary school. Survey will deal with the opinions and experiences of parents and creation of changing relationship to their pubescental children. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account