Problematika vzdělávání dospělých se zaměřením na doplňující pedagogické studium

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Stránská, Lenka
dc.date.accessioned 2021-10-07T13:17:14Z
dc.date.available 2021-10-07T13:17:14Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78690
dc.description.abstract Práce je věnována celoživotnímu vzdělávání se zaměřením na doplňující pedagogická studia. Teoretická část se věnuje typům celoživotního vzdělávání, psychickému a osobnostnímu vývoji dospělých. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření na třech univerzitách, kdy hlavním cílem výzkumu je zjištění nejsilnější motivace ke studiu. cze
dc.format 42 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject andragogika cze
dc.subject doplňující pedagogické studium cze
dc.subject dospělost cze
dc.subject motivace cze
dc.subject andragogy en
dc.subject complementary pedagogical study en
dc.subject adulthood en
dc.subject motivation en
dc.title Problematika vzdělávání dospělých se zaměřením na doplňující pedagogické studium cze
dc.title.alternative Problems of adults education focused on complementary pedagogical studies eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The work is devoted to lifelong learning focused on complementary pedagogical studies. The theoretical part deals with the types of lifelong learning, mental and personal development od adults. The practical part contains a questionnaire survey at three universities. The main goal of the research is to find the strongest motivation to study. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account