Žák s Downovým syndromem ve škole (případová studie)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdena
dc.contributor.author Sejpková, Tereza
dc.date.accessioned 2021-10-07T13:06:50Z
dc.date.available 2021-10-07T13:06:50Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78689
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá zvláštnostmi socializace, specifiky výchovy a vzděláváním žáků s Downovým syndromem. Downův syndrom je genetické onemocnění, které nelze léčit. Toto geneticky podmíněné onemocnění provází řada typických příznaků a také jsou s tímto onemocněním spojené určité náchylnosti k nemocem několika ústrojí. Downův syndrom je starý jako lidstvo samo a bohužel nelze říci, co je jeho spouštěčem. Díky moderním metodám prenatální diagnostiky je však možné s vysokou citlivostí toto onemocnění zachytit již v brzkém stádiu vývoje plodu. cze
dc.format 50 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Downův syndrom cze
dc.subject postižení cze
dc.subject výchova cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Down syndrome eng
dc.subject disability eng
dc.subject education eng
dc.title Žák s Downovým syndromem ve škole (případová studie) cze
dc.title.alternative Student with Down syndrome at school (case study) eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the idiosyncrasies of socialization, specific features of upbringing and educating of pupils with Down´s syndrome. Down´s syndrome is a genetic condition, which is impossible to cure. This illness is accompanied by a number of typical symptoms, and certain predispositions to diseases of several systems are also connected with it. Down´s syndrome is as old as humanity itself and unfortunately, it is difficult to say what triggers it. Thanks to modern methods of prenatal diagnosis, it is, however, possible to detect this illness with high sensitivity at an early stage of fetal development. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account