Metody efektivního učení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Ostríž, Rastislav
dc.date.accessioned 2021-10-07T12:47:31Z
dc.date.available 2021-10-07T12:47:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78688
dc.description.abstract Cílem práce je prezentace technik efektivního učení a zjistit, jakým způsobem a zda vůbec dochází k předání těchto technik od pedagogů k žákům k využití při domácí přípravě a jakým způsobem a zda vůbec dochází k její praktické aplikaci na straně žáků. Obsahem práce bude prezentace jednotlivých aspektů metod efektivního učení, které jsou důležitou součástí přípravy žáků v rámci domácí přípravy, dále vymezení základních pojmů, jenž se vztahují na efektivní učení a výzkumná část. cze
dc.format 66 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject efektivní učení cze
dc.subject metody cze
dc.subject effective learning en
dc.subject methods en
dc.title Metody efektivního učení cze
dc.title.alternative Effective learning methods eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The aim of the work is to present effective learning techniques and to find out how and whether these techniques are passed from teachers to students for use in homework and in what way and whether it is practically applied on the part of students. The content of the work will be the presentation of individual aspects of effective learning methods, which are an important part of the preparation of students in homework, as well as the definition of basic concepts that apply to effective learning and research. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account