Využití mobilních ICT zařízení pro zefektivnění výuky na 2. stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Hřebecký, Jaromír
dc.date.accessioned 2021-10-07T12:23:03Z
dc.date.available 2021-10-07T12:23:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78685
dc.description.abstract Práce má za cíl poukázat na problematiku využívání ICT zařízení ve výuce, zejména mobilních, jako aktivizačních nástrojů. Výuka s použitím těchto zařízení nabízí možnosti nejen zapojit všechny žáky do výuky stejným způsobem, ale může více rozvinout jejich zájem o dané téma a navíc ukáže možnosti využití ICT ve školní výuce. Dále chce práce ukázat, že tyto technologie nejsou omezené jen na některé předměty, ale lze je efektivně používat v jakémkoli vyučovaném předmětu a že jsou v rámci vzdělávání na školách univerzálním nástrojem využití. cze
dc.format 40 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject mobilní ICT zařízení cze
dc.subject aktivizační nástroje cze
dc.subject 2. stupeň základní školy cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject samostatnost cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject univerzálnost cze
dc.subject počítač cze
dc.subject mobile ICT devices en
dc.subject activation tools en
dc.subject 2nd grade of primary school en
dc.subject cooperation en
dc.subject independence en
dc.subject communication en
dc.subject universality en
dc.subject computer en
dc.title Využití mobilních ICT zařízení pro zefektivnění výuky na 2. stupni základní školy cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The final work aims to point out the issue of using ICT devices in teaching, especially mobile, as activation tools. Teaching using these devices offers opportunities not only to involve all pupils in teaching in the same way, but can further develop their interest in the topic and also show the possibilities of using ICT in school teaching. Furthermore, the work wants to show that these technologies are not limited to certain subjects, but can be used effectively in any subject taught and that they are a universal tool for use in school education. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account