Škola jako zdroj strachu u žáků II. stupně základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Holcová, Šárka
dc.date.accessioned 2021-10-07T11:58:43Z
dc.date.available 2021-10-07T11:58:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78683
dc.description.abstract Práce s názvem Škola jako zdroj strach u žáků II. stupně ZŠ se věnuje strachu ze školy u dětí na II. stupni základních škol. Cílem práce je popsat danou problematiku a zjistit, zda je škola pro dnešní žáky zdrojem strachu, z čeho mají největší strach a jakým způsobem se jejich strach projevuje. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, pozornost věnuji především projevům strachu ve školním prostředí. V praktické části práce využívám kvantitativní výzkumný přístup. Výzkumný soubor představují žáci z vybraných základních škol v Pardubickém kraji. Pro získání dat jsem zvolila anonymní dotazníkové šetření. Cílem šetření je zmapovat danou problematiku, zjistit, zda mají žáci strach ze školy jako instituce, učitelů, spolužáků nebo z reakce rodičů na školní neúspěchy. Domnívám se, že získané výsledky by mohly vzbudit zájem pedagogů o danou problematiku a věnovat jí více pozornosti. cze
dc.format 53 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject škola cze
dc.subject základní škola cze
dc.subject strach ze školy cze
dc.subject žáci cze
dc.subject projevy strachu cze
dc.subject school en
dc.subject elementary school en
dc.subject fear of school en
dc.subject pupils en
dc.subject manifestations of fear en
dc.title Škola jako zdroj strachu u žáků II. stupně základních škol cze
dc.title.alternative School as a source of fear in pupils elementary schools eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The thesis School as a source of fear in pupils elementary schools dedicated fear of school in pupils.The aim of the thesis is to describe the issue and find out whether the school is a source of fear for today's pupils and how their fear manifests itself. Theoretical part describes the basic concepts and I pay particular attention to the manifestations of fear in the school environment. The practical part uses the quantitative approach to research. The research sample is represented by students from various elementary schools located in the Pardubice region.The aim of the survey is to look into the issue, find out whether pupils are afraid of school as an institution, teachers, classmates or their parents reactions to pupils failuresof at school. I believe that the obtained results could raise the teachers interest and awareness on the issue and properly address it. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account