Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ - matematika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Hamplová, Magda
dc.date.accessioned 2021-10-07T11:44:43Z
dc.date.available 2021-10-07T11:44:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78682
dc.description.abstract Práce se věnuje aktivizačním metodám v předmětu matematiky na 2. stupni ZŠ. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Metody mají posloužit k lepšímu pochopení předmětu matematiky a zvýšit zájem žáků při výuce. V praktické části je zaměřena na výzkum pomocí dotazníkového šetření, zda učitelé využívají aktivizační metody při výuce. cze
dc.format 48 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject metody cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject výuka cze
dc.subject matematika cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject methods en
dc.subject activation methods en
dc.subject teaching en
dc.subject mathematics en
dc.subject teachers en
dc.title Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ - matematika cze
dc.title.alternative Use of activation methods at the 2nd stage of primary school - mathematics eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The work deals with activation methods in the subject of mathematics at the 2nd level of elementary school. It is divided into theoretical and practical part. The practical part is focused on research using a questionnaire survey, whether teachers use activation methods in teaching. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account