Restaurování nástěnné malby s motivem Astrologie v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Drašnarová, Eliška
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:29:18Z
dc.date.available 2021-10-04T07:29:18Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78667
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na komplexní restaurátorský zásah provedený na určeném úseku nástěnné malby s motivem Astrologie v tzv. "Freskovém sálu" v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích. Práce je rozdělena na restaurátorskou dokumentaci a rozšiřující kapitolu. Rozšířená část bakalářské práce je věnována zpracovatelským vlastnostem malt z různě uleželých vápen ve formě vápenné kaše a práškového vápenného hydrátu. V rámci této kapitoly byl proveden experiment. Postup práce a výsledky se nachází v příloze. cze
dc.format 134 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject Astrologie cze
dc.subject vápenný hydrát cze
dc.subject renesance cze
dc.subject Slavonice cze
dc.subject restoration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject Astrology eng
dc.subject lime eng
dc.subject Renaissance eng
dc.subject Slavonice eng
dc.title Restaurování nástěnné malby s motivem Astrologie v prvním patře měšťanského domu na náměstí Míru čp. 480 ve Slavonicích cze
dc.title.alternative Restoration of a wall painting with the theme of Astrology on the first floor of burgher house No. 480, náměstí Míru square, Slavonice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-09-24
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on a comprehensive restoration intervention performed on a designated a part of wall painting with the theme of Astrology in the so-called "Fresco Hall" on the first floor of the burgher's house on náměstí Míru No. 480 square in Slavonice. The work is divided into restoration documentation and an expanding chapter. The extended part of the bachelor's thesis is devoted to the processing properties of mortars in various ways settled lime in the form of lime putty and powdered lime hydrate. Within this chapter, an experiment was performed. The working procedure and the results can be found in the supplement. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40538
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji bakalářskou práci v adekvátní prezentaci a odpověděla na všechny položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 42591
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account