Správa barev na digitálním tiskovém stroji Konica Minolta C3070

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališ, Jan
dc.contributor.author Petříček, Jaroslav
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:53Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:53Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78655
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá technologií elektrofotografie a správou barev. Klade si za cíl popsat princip elektrofotografie a principy správy barev se zaměřením na digitální tisk. V praktické části se věnuje konkrétnímu tiskovému stroji Konica Minolta AccurioPress C3070, podrobně rozebírá možnosti správy barev při tisku na tomto zařízení. Při tisku lze zvolit více přístupů. Tiskový stroj disponuje řadou kalibrací a dalších funkcí, kterými lze ovlivnit reprodukci barev, které jsou dostupné z ovládacího panelu. Stroj dále komunikuje s dalšími softwary, nainstalovanými v počítači, např. Color Centro. Byly popsány různé možnosti nastavení tiskového stroje a tyto možnosti byly zkoumány a prověřeny s ohledem na kvalitu tisku. Výsledky a doporučené postupy pro tisk na stroji Konica Minolta AccurioPress C3070 jsou prezentovány v závěru praktické části diplomové práce. cze
dc.format 108 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject digitální tisk cze
dc.subject elektrofotografie cze
dc.subject Konica Minolta AccurioPress C3070 cze
dc.subject správa barev cze
dc.subject barvová odchylka cze
dc.subject nastavení tisku cze
dc.subject digital printing eng
dc.subject electrophotography eng
dc.subject Konica Minolta AccurioPress C3070 eng
dc.subject color management eng
dc.subject color difference eng
dc.subject print settings eng
dc.title Správa barev na digitálním tiskovém stroji Konica Minolta C3070 cze
dc.title.alternative A color management on the digital press Konica Minolta C3070 eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Panák, Ondrej
dc.date.accepted 2021-09-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with electrophotography technology and color management. It aims to describe the principle of electrophotography and the principles of color management with a focus on digital printing. The practical part deals with a specific printing press Konica Minolta AccurioPress C3070, discusses in detail the possibilities of color management when printing on this device. The printing press has several calibrations and other functions that can affect the color reproduction. The machine also communicates with other software installed on the computer, such as Color Centro. Various options for setting up the printing press have been described, and these options have been researched and tested with respect to print quality. The results and recommended procedures for printing on a Konica Minolta AccurioPress C3070 machine are presented at the end of the practical part of the diploma thesis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Vyjádřete se k připomínkám a otázkám oponenta. doc.Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Jakým způsobem jste vyhodnocoval chybu měření? Jak by se dalo měření zautomatizovat? ing. Jan Vališ, Ph.D. - Proč jste dělal měření ručně? cze
dc.identifier.stag 42973
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account