Příprava a charakterizace nanočástic zlata

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Karel
dc.contributor.author Jemelka, Jiří
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:40Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:40Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78642
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá syntézou nanočástic zlata a možnostmi jejich charakterizace pomocí UV - VIS spektroskopie. Nanočástice zlata byly připraveny redukcí kyseliny tetrachlorozlatité pomocí citrátu sodného. Byl zkoumán vliv teploty, poměru reaktantů a pH na velikost a tvar výsledných částic. Také byly zkoumány možnosti syntézy nanočástic iniciované UV zářením. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 06.09.2024
dc.subject nanočástice zlata cze
dc.subject Turkevichova metoda cze
dc.subject syntéza pomocí UV záření cze
dc.subject gold nanoparticles eng
dc.subject Turkevich method eng
dc.subject synthesis using UV irradiation eng
dc.title Příprava a charakterizace nanočástic zlata cze
dc.title.alternative Synthesis and characterization of gold nanoparticles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janíček, Petr
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the synthesis of gold nanoparticles and the possibilities of their characterization using UV-VIS spectroscopy. Gold nanoparticles were prepared by reduction of tetrachloroauric acid with sodium citrate. Influence of temperature, reactant ratio and pH on shape and size of nanoparticles was investigated. Also, possibility of nanoparticle synthesis initiated by UV irradiation was investigated. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte teoretické pozadí "prokládací" funkce získaných dat? Jaká je souvislost teploty a velikosti vzniklých nanočástic? Jaké barvy jsou absorbovány Vámi připravenými nanočásticemi? Čím se provádí nábojová stabilizace? Jakou reakci vyvolá použité UV záření? Byly pozorovány počátky tvorby fazet? Jaká byla střední velikost kulových částic? Jaký je přínos Vaší práce? Jaká byla příprava vzorku? cze
dc.identifier.stag 42114
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account