Využití 2,6-dichlorindofenol acetátu jako substrátu pro acetylcholinesterázu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Šimková, Barbora
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:28:13Z
dc.date.available 2021-10-04T07:28:13Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78622
dc.description.abstract Teoretická část popisuje strukturu, funkci cholinesteráz a metody jejich stanovení. Dále se věnuje inhibitorům a jejich uplatnění při léčbě Alzheimerovy choroby. Experimentální část se týká optimalizace podmínek pro stanovení inhibice. Věnuje se také stanovení inhibiční účinnosti s použitím 2,6-dichlorindofenol acetátu jako substrátu. Poslední část práce se zabývá určením rozdělovacího koeficientu a polární povrchové plochy molekuly. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cholinesteráza cze
dc.subject inhibitory cholinesteráz cze
dc.subject Ellmanova metoda cze
dc.subject 2,6-dichlorindofenol acetát cze
dc.subject cholinesterase eng
dc.subject inhibitors of cholinesterases eng
dc.subject Ellman's method eng
dc.subject 2,6-dichlorindophenol acetate eng
dc.title Využití 2,6-dichlorindofenol acetátu jako substrátu pro acetylcholinesterázu cze
dc.title.alternative Using of 2,6-dichloroindophenol acetate as a substrate for acetylcholinesterase eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2021-09-08
dc.description.abstract-translated The theoretical part describes the structure, function of cholinesterases and methods of their determination. It also deals with inhibitors and their application in the treatment of Alzheimer's disease. The experimental part concerns the optimization of condition for the determination of inhibition. It also deals with the determination of inhibitory efficacy using 2,6-dichlorindophenol acetate as substrate. The last part of the work is devoted with determining the partition coefficient and the polar surface area of the molecule. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Analýza biologických materiálů cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 41918
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account