Návrh a implementace webového rozhraní pro správu a dohled chytrých zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fikejz, Jan
dc.contributor.author Burda, Ondřej
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:26:38Z
dc.date.available 2021-10-04T07:26:38Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78545
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na proces vývoje webové aplikace s orientací na správu a dohled zařízení pro monitorování spotřeby energií v rámci sledovaných objektů. Práce je rozdělena na dva logické celky. V první části se zabývá představením a moderními trendy internetu věcí. Dále je zde provedena analýza použitých technologií a jejich důkladný popis. Ve druhé části se práce soustředí na návrh a implementaci konkrétní webové aplikace. Jsou zde předvedeny ukázky uživatelského rozhraní, celkového návrhu i technologických řešení stěžejních funkcionalit. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vaadin cze
dc.subject internet věcí cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject Java cze
dc.subject Spring cze
dc.subject uživatelské rozhraní cze
dc.subject návrh software cze
dc.subject Apache Tomcat cze
dc.subject Heroku cze
dc.subject Vaadin eng
dc.subject Internet of Things eng
dc.subject web application eng
dc.subject Java eng
dc.subject Spring eng
dc.subject user interface eng
dc.subject software design eng
dc.subject Apache Tomcat eng
dc.subject Heroku eng
dc.title Návrh a implementace webového rozhraní pro správu a dohled chytrých zařízení cze
dc.title.alternative Design and implementation of a web application for the management and supervision of smart devices eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Merta, Jan
dc.date.accepted 2021-09-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on the process of developing a web application focusing on the management and supervision of energy monitoring devices within monitored facilities. The thesis is divided into two logical units. The first part deals with the introduction and modern trends of the Internet of Things. Furthermore, an analysis of the technologies used and their thorough description is presented. In the second part, the thesis focuses on the design and implementation of a specific web application. Examples of the user interface, overall design and technological solutions of core functionalities are presented. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Primárním cílem práce bylo navrhnout a implementovat webový softwarový nástroj pro správu a dohled chytrých zařízení. Diplomant využil znalostí především z pokročilých programovacích technik a projektování informačních systémů, které při obhajobě diplomové práce prezentoval. Dle vedoucího práce prokázal student v oblasti komplexního návrhu webové aplikace samostantou kreativní práci. Cíle se podařilo splnit v plném rozsahu. Diplomová práce má dobrou logickou i stylistickou úroveň. Dle oponenta je práce zpracována přehledně a je na dobré úrovni. Oponent hodnotil diplomovou práci nižším klasifikačním stupněm z důvodu nedostatků v aplikační části. Vedoucí vysvětlil, že absence této části byla oprávněná, neboť nebyla součástí požadavků a zadání. Student výborně reagoval na dotazy vedoucího, oponenta i členů komise. Obhajoba proběhla na výborné úrovni. cze
dc.identifier.stag 41560
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account