Určení polohy více cílů ze signálů dopplerovského senzoru se třemi přijímači a jedním vysílačem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bezoušek, Pavel
dc.contributor.author Hůla, Vojtěch
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:26:28Z
dc.date.available 2021-10-04T07:26:28Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-08-25
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78540
dc.description.abstract V diplomové práci je popsána funkce radarového čidla s jedním vysílačem a čtyřmi přijímači pro zjišťování přítomnosti a polohy několika osob v místnosti. Čidlo využívá fázoměrné metody Je zde navržen vhodný vysílací signál a jeho parametry a vypracován algoritmus zpracování signálů. Na matematickém modelu zpracování signálu v Matlabu byla ověřena jeho funkčnost s jednoduchým modelem pohybujících se cílů. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject radarová čidla cze
dc.subject radarový vysílač cze
dc.subject přijímač cze
dc.subject Dopplerův jev cze
dc.subject fázoměrný princip cze
dc.subject Dopplerovský princip cze
dc.subject DFT cze
dc.subject Getzelův algoritmus cze
dc.subject separace cílů cze
dc.subject radar sensors eng
dc.subject radar transmitter eng
dc.subject receiver eng
dc.subject phase measurement method eng
dc.subject Doppler effect eng
dc.subject Discrete Fourier Transform eng
dc.subject Goertzel algorithm eng
dc.subject target separation eng
dc.title Určení polohy více cílů ze signálů dopplerovského senzoru se třemi přijímači a jedním vysílačem cze
dc.title.alternative Radar sensor for detection and localization of multiple targets using four receivers and one transmitter. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zálabský, Tomáš
dc.date.accepted 2021-09-15
dc.description.abstract-translated In this thesis a radar sensor for detection and localization of multiple persons is described. The sensor is equipped with one transmitter and four receivers. A phase measurement method for range determination and the Doppler effect for target separation are applied. In the thesis an appropriate transmission signal and its parameters are proposed and a new algorithm for signal processing is designed. The algorithm was is tested in Matlab and its functionality was verified using a simple model of multiple moving targets. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout vhodný vysílaný signál a jeho parametry. Vypracovat program pro zpracování signálů v Matlabu a ověřit jeho funkčnost na jednoduchém modelu pohybující se osoby a několika osob. Předložený algoritmus pro určení směru příchodu signálu má jistě aplikační potenciál, ale pouze ve značně omezeném použití, které je dáno především možnostmi přesného a jednoznačného měření fáze příchozího signálu a též komplexností uvažovaných radarových cílů. Algoritmus i koncepce čidla by vyžadovaly ještě další vývoj, na nějž v rámci diplomové práce nebyl čas. cze
dc.identifier.stag 41830
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account