Mezigenerační vztahy - vztah prarodičů k vnoučatům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semencová, Vlastimila
dc.contributor.author Švubová, Nikola
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:25:34Z
dc.date.available 2021-10-04T07:25:34Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78503
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou mezigeneračních vztahů, konkrétněji rozebírá vztahy mezi prarodiči a vnoučaty. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část se věnuje pojmům jako je rodina, mezigenerační vztahy a zralost pro prarodičovskou roli. Průzkumná část je realizována kvantitativním šetřením prostřednictvím dotazníku vlastní tvorby. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mezigenerační vztahy cze
dc.subject prarodiče cze
dc.subject vnoučata cze
dc.subject rodina cze
dc.subject solidarita cze
dc.subject intergenerational relationships eng
dc.subject grandparents eng
dc.subject grandchildren eng
dc.subject family eng
dc.subject solidarity eng
dc.title Mezigenerační vztahy - vztah prarodičů k vnoučatům cze
dc.title.alternative Intergenerational relationships - relations of grandparents to their grandchildren eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna
dc.date.accepted 2021-09-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on issue of intergenerational relationships, more specifically discusses relations between grandparents and grandchildren. The thesis is divided into theoretical part and exploratory part. The theoretical part deal with concepts such as old family, intergenerational relationships and ripeness for a grandparent role. The exploratory part is realized by a quantitative investigation through a self-creation questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: Kde jste získala svůj vzorek respondentů? Kritérium pro vyřazení respondenta z průzkumu bylo: ?respondent nevykazuje žádné kognitivní poruchy?, nicméně tento fakt by bylo vhodné ověřit některým z kognitivních testů. Jaké testy znáte? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42230
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account