Specifika péče u pacienta s akutní pankreatitidou na jednotce intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Soukupová, Taťána
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:25:33Z
dc.date.available 2021-10-04T07:25:33Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78501
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována specifikaci péče u akutní pankreatitidy na jednotce intenzivní péče. Teoretická část se zabývá ze svého počátku stručnou anatomií a fyziologií slinivky břišní, dále pak charakteristikou akutní pankreatitidy, příčinami, projevy, diagnostikou, komplikacemi a její léčbou. Dále se soustředí na potřeby pacientů na jednotce intenzivní péče, ošetřovatelský proces a jeho fáze a na diagnostiku potřeb pacientů s akutní pankreatitidou dle NANDA domén. Praktická část je zrealizována kvalitativní metodou (polostrukturovaný rozhovor). Obsahuje kazuistiky od vybraných pacientů, které jsou zpracované formou ošetřovatelského procesu se stanovením ošetřovatelských diagnóz dle NANDA Taxonomie II. Výstupem této bakalářské práce je mapa péče pro pacienty s akutní pankreatitidou. cze
dc.format 155 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akutní pankreatitida cze
dc.subject jednotka intenzivní péče cze
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.subject slinivka břišní cze
dc.subject acute pancreatitis eng
dc.subject intensive care unit eng
dc.subject nursing process eng
dc.subject pancreas eng
dc.title Specifika péče u pacienta s akutní pankreatitidou na jednotce intenzivní péče cze
dc.title.alternative Specifics of patient care with acute pancreatitis in the intensive care unit eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the specification of the cure for patients with acute pancreatitis. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part gives a brief description of the anatomy and physiology of the pancreas. Further, it deals with characteristic of acute pancreatitis and its causes, symptoms, diagnostics, complications and its subsequent medical treatment. It also covers the patients' needs in intensive care and the nursing process and its phases in the field of disease acute pancreatitis. The practical part is verified by a qualitative method (semi-structured interview). It encompasses case reports from eligible patients, which contain drafted nursing process and selected nursing diagnosis. The output of this bachelor thesis is a map of care for patients with acute pancreatitis. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Kolikátý den byly prováděny anamnestické rozhovory? Ve dvou případech jsou pacienti vysoce závislý na péči sestry, proč se toto neobjevuje v rámci řešení a zpracování plánu ošetřovatelské péče? 2. V případě analgetizace ? je uvedeno, že pacientka se škálou VAS 1 má podávána analgetika, ale nevysvětlujete proč? Zkuste vysvětlit. 3. Jak si představujete, že by bylo možné dále rozvíjet toto téma na základě zjištění ve Vaší bakalářské práci? Kde chcete využít vypracovanou mapu péče? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 42228
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account