Vliv podmínek tisku na prorážení tiskové barvy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holická, Hana
dc.contributor.author Drnovcová, Tereza
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:43Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:43Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78441
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vyhodnocení prorážení tiskové barvy na tenkých tiskových papírech v závislosti na tiskových podmínkách. Prorážení tiskových barev bylo testováno na dvou druzích tenkých tiskových papírů - Bolloré prima brite, 40 g/m2 a Opaque, 40 g/m2 dodaných OP papírnou. Součástí experimentální části je stanovení drsnosti papíru za účelem stanovení sítové a lícové strany papíru, prorážení tiskové barvy bylo stanoveno metodou IGT W43/68 a i podle normy SCAN-P 36-02. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prorážení tiskové barvy cze
dc.subject tenké tiskové papíry cze
dc.subject optická hustota cze
dc.subject metoda IGT W43/68 cze
dc.subject norma SCAN-P 36-02 cze
dc.subject print-through eng
dc.subject thin printing papers eng
dc.subject density eng
dc.subject IGT method W43/68 eng
dc.subject standard SCAN-P 36-02 eng
dc.title Vliv podmínek tisku na prorážení tiskové barvy cze
dc.title.alternative Effect of printing conditions on print-through eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated The aim of this work was evaluate the print thought on thin printing papers depending on the printing conditions. The print thought was tested on two types of thin printing papers - Bolloré prima brite, 40 g / m2 and Opaque, 40 g / m2 supplied by the OP paper mill. The experimental part is the determination of paper roughness, wire and obverse side of paper, the print throught was determined by the method IGT W43/8 and according to the standard SCAN-P 36-02. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Stručně shrnout závěry práce, jaké doporučení máte? Co je patrné z uvedených obrázků 7C rozdíly? ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Při jaké rychlosti se přenese jaké množství barvy, vážila jste přenosné válečky. doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Rychlost 4m/s může charakterizovat kotoučový tisk? cze
dc.identifier.stag 42980
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account