Vývoj v oblasti UV zářením tvrditelných tiskových barev a laků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Štěpánková, Valérie
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:42Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:42Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-18
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78439
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vývojem v oblasti UV zářením tvrditelných barev a laků. Je popsáno složení a princip vytvrzování UV tiskových barev a laků. Dále jsou popsány zdroje UV záření, které se v polygrafickém průmyslu za účelem vytvrzování UV barev a laků využívají. V oblasti vývoje je práce zaměřena na tiskovou technologii H-UV a její alternativy a na využití UV-LED technologie v tiskových aplikacích. V poslední kapitole se bakalářská práce věnuje migraci chemických látek z vytvrzených vrstev UV tiskových barev a laků. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject UV vytvrzování cze
dc.subject zdroje UV záření cze
dc.subject H-UV technologie cze
dc.subject UV-LED cze
dc.subject migrace cze
dc.subject UV curing eng
dc.subject UV lamp types eng
dc.subject H-UV technology eng
dc.subject UV-LED eng
dc.subject migration eng
dc.title Vývoj v oblasti UV zářením tvrditelných tiskových barev a laků cze
dc.title.alternative Developments in the field of UV-curable printing inks and varnishes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-25
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on developments in the field of UV-curable inks and varnishes. The principle of UV curing, and the components of UV curable inks and varnishes are described. Further are also covered the UV lamp types, which are used in the printing industry for the purpose of UV curing. In the field of developments, the bachelor thesis is focused on H-UV printing technology and its alternatives, and the use of UV-LED in printing applications. The last chapter deals with the migration of chemical substances from cured layers of UV printing inks and varnishes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. ing. Petr Němec, Ph.D. - 405 nm, je to ještě UV záření? Čím se dopují UV zářivky? Na jakém principu pracují LED diody? ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Proč se uvádí spektra čtyř Uv led diod? prof. ing. Petr Němec, Ph.D. - Jaký polovodič se používá v LED diodách? doc. Ing. Marek bouška, Ph.D. - Kde se využívá v běžném životě vlnová délka 405 nm? cze
dc.identifier.stag 42514
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account