Studium oxidačně redukčních podmínek přípravy skel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schwarz, Jiří
dc.contributor.author Zemanová, Veronika
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:37Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:37Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78437
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem oxidačně-redukčních podmínek syntézy fosfátových skel o složení 20PbO2,5CuO37,5ZnO40P2O5. Teoretická část práce se zabývá popisem studovaných systémů, redox podmínkami syntézy a oxidačně-redukčními činidly a zároveň i popisem metod použitých k charakterizaci syntetizovaných vzorků. Experimentální část se zaměřuje na podmínky syntézy, samotnou syntézu a především charakterizaci připravených vzorků. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject redox cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject měď cze
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject redox eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject copper eng
dc.subject phosphate glass eng
dc.title Studium oxidačně redukčních podmínek přípravy skel cze
dc.title.alternative Study of redox conditions of glass preparation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the study of oxidation-reduction conditions of phosphate glass syntheses with the composition 20PbO2,5CuO37,5ZnO40P2O5. The theoretical part deals with the description of the studied systems, redox conditions of syntheses and redox agents and also describes the methods used to characterize the synthesized samples. The experimental part focuses on the conditions of the synthesis, the synthesis itself and mainly the characterization of the prepared samples. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Studentka přednesla výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 42110
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account