Změny na trhu práce v souvislosti s pandemií COVID-19

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednaříková, Marie
dc.contributor.author Ptáčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:23Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:23Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-16
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78424
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na změny trhu práce v době koronavirové pandemie. V první kapitole teoretické části je obecně popsán trh práce, jsou zde definovány pojmy nabídka práce, poptávka po práci a nezaměstnanost. Další kapitola představuje sdílenou ekonomiku, která se v poslední době rozšířila a vytvořila nové příležitosti na trhu práce. Třetí kapitola se zaměřuje na hlavní téma bakalářské práce a tím jsou změny pracovního trhu ovlivněné novým virovým onemocněním COVID-19. Praktická část práce je rozdělena do dvou částí, první srovnává trh práce v ČR před a během koronavirové pandemie. V druhé části je vyhodnocen průzkum dopadů koronavirové krize na vybrané chemické podniky. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cze
dc.subject sdílená ekonomika cze
dc.subject COVID-19 cze
dc.subject koronavirus cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject labour market eng
dc.subject shared economy eng
dc.subject COVID-19 eng
dc.subject coronavirus eng
dc.subject unemployment eng
dc.title Změny na trhu práce v souvislosti s pandemií COVID-19 cze
dc.title.alternative The labour market chnages related to the COVID-19 pandemic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-23
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is focused on changes in the labour market during a coronavirus pandemic. The first chapter of the theoretical part describes the labour market in general, it defines the terms labour supply, labour demand and unemployment. The next chapter describes the shared economy which has recently expanded and created new opportunities in the labour market. The third chapter focuses on the main topic of the bachelor's thesis - the labour market changes related to the new viral disease COVID-19. The practical part of the thesis is divided into two parts, the first part compares the labour market in the Czech republic before and during the coronavirus pandemic. In the second part is the evaluation of the survey in chemical companies. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Zjišťovala jste, jaká je nezaměstnanost nyní? Došlo k jejímu poklesu oproti prezentovaným hodnotám? Měla společnost Synthesia během coronavirové pandemie utlumený provoz? Jak obtížně je nyní pro podniky sehnat nové zaměstnance? Poskytují podniky, které během pandemie zavedli možnost práce z domova, tuto možnost stále? Máte všechny grafy v práci v absolutních hodnotách? cze
dc.identifier.stag 42024
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account