Význam erytropoetinu a jeho stanovení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajer, Tomáš
dc.contributor.author Garláthyová, Terezie
dc.date.accessioned 2021-09-06T07:36:05Z
dc.date.available 2021-09-06T07:36:05Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-07-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78421
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá erytropoetinem, jeho využitím a analýzou. První část je věnována historii objevování erytropoetinu, jeho struktuře a vlivu na lidský organismus. Dále je práce zaměřena na využití klinické a obsahuje i analýzu erytropoetinu se zaměřením na sportovní sféru. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject erytropoetin cze
dc.subject rekombinantní erytropoetin cze
dc.subject erytropoéza cze
dc.subject doping cze
dc.subject cyklistika cze
dc.subject elektroforéza cze
dc.subject erythropoietin eng
dc.subject recombinant erythropoietin eng
dc.subject erythropoiesis eng
dc.subject doping eng
dc.subject cycling eng
dc.subject electrophoresis eng
dc.title Význam erytropoetinu a jeho stanovení cze
dc.title.alternative Importance od erythropoietin and its analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-08-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with erytropoietin, its use and analysis. The first part is devoted to the history of the Discovery od erythropoietin, its structure and its effect on the human body. Furthermore, the work focuses on the clinical use and includes analysis of erythropoietin with a focus on the sporsts sphere. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 42662
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account